Ocolul Silvic Valea Frumoasei

Funcționarea și componența Consiliului de Administrație este reglementată de
OUG 109/2011, aprobată prin legea 111/2016 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice