Ocolul Silvic Valea Frumoasei


„Importanța lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor constă în faptul că asigură dirijarea, dozarea și sitematizarea populației de arbori în cadrul arboretului în vederea obținerii unei structuri favorabile sub raport ecologic și genetic, care să permită exercitarea eficientă a funcțiilor de protecție și realizarea producției optime de lemn de calitate superioară.”

„Prin sistem al lucrărilor de îngrijire și conducere a arboretelor se înțelege totalitatea operațiilor de îngrijire și de conducere aplicate unui arboret, de la instalare pînă la începerea lucrărilor de regenerare, efectuate pe baze biologice, ecologice și tehnico-economice, în raport cu țelul de gospodărire urmărit”
- NT2/2000 aprobate prin OM 1649/2000

Degajări, Depresaje


[rev_slider curatiri]

Curățiri (lămuriri)
„Prin CURĂȚIRE se înțelege lucrarea de îngrijire cu caracter de selecție negativă, ce se aplică arboretelor aflate în stadiile de nuieliș și prăjiniș, în scopul îmbunătățirii calității, creșterii și compoziției arboretului, prin extragerea arborilor rău conformați, accidentați, bolnavi, deperisați sau uscați, înghesuiți și copleșiți sau aparținând unor specii sau forme genetice mai puțin valoroase și care nu corespund țelului de gospodărire și exigențelor ecologice.”- NT2/2000 aprobate prin OM 1649/2000

În anul 2016 executăm lucrări de curățiri pe o suprafață totală de 18,6ha, reprezentată de arborete tinere, stejăreto-gorunete și amestecuri de fag cu rășinoase.

Rărituri