Ocolul Silvic Valea Frumoasei

Activitatea Ocolului Silvic Valea Frumoasei se desfăşoară pe o suprafaţă de 10093,6 hectare de fond forestier, din care:
7699,1 hectare aparţinând Oraşului Sălişte;
987,9 hectare aparţinând Oraşului Ocna Sibiului;
978,6 hectare obştile Banca Gilort și Novăceni - contract de prestări servicii silvice;
428,0 hectare Parohia Ortodoxă Sălişte - contract de prestări servicii silvice.

Pe raza ocolului silvic există o mare alternanţă de tipuri de proprietăţi: păduri ale unităţilor teritorial adminitrative, păduri ale parohiilor, păduri proprietate privată şi păduri de stat. Pădurile se întind din etajul deluros de gorunete pâna în etajul montan al molidişurilor având o larga amplitudine ecologică.
Din punct de vedere al tipurilor de sol sunt remarcate cele brune, iar solurile eumezobrazice sunt preponderente şi se găsesc în toate unităţile de producţie. Mai puţin reprezentate sunt solurile brun-luvice şi luvisorile albice în zona de deal precum şi solurile brune acide şi podzolurile în zona montană.
Tipurile de staţiuni identificate sunt răspândite discontinuu din etajul deluros de cvercete până în subetajul presubalpin. Cele mai răspândite sunt cele de molidişuri Pm, cu Hylocomium; Montan de amestecuri Ps cu Asperula-Dentaria, Deluros de gorunete Pi, cu Luzula albida. Favorabilitarea condiţiilor staţionale sunt în general bune pentru speciile forestiere de bază – molid, fag, gorun care valorifică optim potenţialul staţional, productivitatea tipurilor naturale de pădure fiind în majoritatea lor mijlocie. Tipurile naturale de pădure cele mai raspândite sunt cele de molidiş, cu muşchi verzi de amestec normal de raşinoase şi fag cu flora de mull; Făget montan pe soluri schelete cu flora de mull; Gorunet de coastă cu graminee şi Luzula; Gorunet cu flora de mull.