Licitatie masa lemnoasa pe picior 21 ianuarie 2022

 

Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare a materialelor lemnoase pe picior
din producţia anului 2022

1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 21.01.2022 ora 10:00
3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Ioan Lupas nr.24 (scoala De Jos, Sala Festiva) jud. Sibiu
4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
6. Data şi ora organizării preselecţiei: 18.01.2022 ora 14:00
7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 18.01.2022 ora 12:00 (la sediul OS Vl.Frumoasei RA Saliste str.Baii Nr.1)
8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie mc din care:
a)pe natura de produse
-produse principale 2572,67 mc
-produse accidentale 3248,15 mc
-produse secundare 0 mc
-taieri de igiena 0 mc
-taieri de conservare 0 mc
-taiere in vegetatie din afara fondului forestier 0 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 3585,44 mc
-fag 2208,92 mc
-quercinee 0 mc
-diverse tari 3,78 mc
-diverse moi 22,68 mc
Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie: 0 mc
10. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare:

………………………………………………………………………………………….

11. Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
12. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 13.01.2022
13. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii . In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 28.01.2022
14. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
15. Persoane de contact: ing. Ana Mihai, tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com

Organizator,

RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA HL

Şef Ocol Ing. Brad Tiberiu

 

Partida   Proprietar Supr. U.P. U.A.-uri Vol.abr Felul Volum Molid Fa Go DT DM Perioada Preț Val. Garanție
Nr. Denumire   (ha)     mediu tăierii mc mc mc mc mc mc exploatare pornire globala Licitație
975 Praja Mica Săliște 14.3 1 388A;389C;389D 0.4 Acc I 1299.39 1299.39 0 0 0 0 Tot anul 180 233890.2 11694.5
977 Paraul Greu Săliște 1.7 1 199H 1.59 Prog.rac. 474.62 0 474.62 0 0 0 15.09-30.04 220 104416.4 5220.8
978 Paraul Fagu Săliște 5.9 1 3C 1.43 Prog.2 288.51 42.49 236.64 0 0 9.38 15.09-30.04 220 63472.2 3173.6
979 Utea Săliște 2.90 1 17F;18B 1.13 Prog.rac. 354.39 3.06 345.04 0 0 6.29 15.09-30.04 220 77965.8 3898.3
982 Contu Mic Săliște 12.30 1 402B%;403B 0.57 Acc I 708.81 708.81 0 0 0 0 Tot anul 180 127585.8 6379.3
983* Urlies Săliște 6.50 1 375A;375C;375D;375F 0.41 Acc I 181.21 181.21 0 0 0 0 Tot anul 140 47579 2379.0
984* Urlies 2 Săliște 2.50 1 374A%;375E% 0.31 Acc I 158.64 158.64 0 0 0 0 Tot anul
993 Sub Cindrel Săliște 47.50 1 416B;417B;417D;418B;419B 0.56 Acc I 753.49 753.49 0 0 0 0 Tot anul 230 173302.7 8665.1
996 Granita Săliște 4.30 1 393B;393C 0.96 Acc II 146.61 146.61 0 0 0 0 Tot anul 260 38118.6 1905.9
997 La Baraci Săliște 9.50 1 36B 1.21 Prog.2 483.07 5.78 474.91 0 0 2.38 15.09-30.04 230 111106.1 5555.3
998 Calea Majanului Săliște 11.00 1 38D 1.95 Prog.2 972.08 285.96 677.71 0 3.78 4.63 15.09-30.04 250 243020 12151.0
TOTAL             5820.82 3585.44 2208.92 0 3.78 22.68     1220456.8 61022.8
*-grupaj de partizi datorat căilor si rampei primare comune