ANUNT ACHIZITIE SERVICII EXPLOATARE FORESTIERA – 9 noiembrie 2021

Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud.Sibiu, tel. 0269553010, fax:0269553127, e-mail: osvaleafrumoasei@gmail.com organizeaza licitatie pentru prestari servicii de exploatare forestiera.

Data si ora limita de depunere a ofertelor: 19.11.2021 ora 10:00 .

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 19.11.2021 ora 10:30 .

Locul desfăşurării licitaţiei: Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud. Sibiu.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat.

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei: persoană de contact: Vlad Ioan, număr de telefon: 0269553010, fax: 0269553127.
Fiecare partidă reprezintă o entitate distinctă.

Caietul de sarcini si conditiile pe care trebuie sa le indeplineasca operatorii economici interesati, poate fi descarcat de aici.

Formularul de oferta (Formular 5), poate fi descarcat de aici.

Formularul 8, (CONTRACT DE PRESTARI SERVICII EXPLOATARI FORESTIERE), poate fi descărcat de aici.

Fișele tehnice (Formular APV + schița parchetului) pot fi descărcate dand click pe numărul partizii.

Achiziția se face pe SEAP, meniul PUBLICITATE-ANUNTURI. Cod CPV77211100-3-Servicii de exploatare forestiera (Rev.2).

 
                             
                             
                             
                       
Lot Partida Denumire UP, u.a. Taiere Volum brut mc RA FA GO DT DM Pret maxim acceptat LEI/MC Valoare maxima a contractului lei Titular canton Telefon
1 965 Cetate I, 26A% Prog.1 191.2   191.2       100 19120 Carjea Adrian 0745 055 081
2 886 Barcu Junilor I, 218C Prog. 2 135   115.0 20     60 8100 Gaston Liviu 0744 476 705
TOTAL   326.2   306.2 20       27220