Licitatie masa lemnoasa pe picior 26 octombrie 2021

 1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 26.10.2021 ora 10:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
 6. Data şi ora organizării preselecţiei: 20.10.2021 ora 14:00
 7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 20.10.2021 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie  mc

      din care:

      a)pe natura de produse

      -produse principale 1787.5 mc

      -produse accidentale 2660.76 mc

      -produse secundare 0 mc

      -taieri de igiena 0 mc

      -taieri de conservare 0 mc

      -taiere in vegetatie din afara fondului forestier 0 mc

      b)pe specii si grupe de specii

      -rasinoase 2660.76 mc

      -fag 0 mc

      -quercinee 1716.61 mc

      -diverse tari 0 mc

      -diverse moi 70.89 mc

      Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie:  0 mc

 1. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat si de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 18.10.2021
 4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii .

In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 02.11.2021

 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
 2. Documente necesare:

Persoana de contact: ing. Ana Mihai,  tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com

PartidaProprietarSupr.U.P.u.a.-uriVol.abrFelul VolumMolidFaGoDTDMPerioadaPretVal.Garantie
Nr.Denumire  (ha)  mediutaieriimcmcmcmcmcmcexploatareprornireglobalaLicitatie
963*Poiana SalistiiSaliste15,51352B;353E;366A;367B0,6Acc I7807800000Tot anul2301794008970,0
969*Granita-LargaSaliste23,41400ABD;401ABC0,74Acc I1404,191404,190000Tot anul26036508918254,5
971Muchea GraniteiSaliste7,51397A;398D0,95Acc I476,57476,570000Tot anul2501191435957,1
972RocoteciOcna Sib12,6027B1,76Prog racord.1230,660 1159,77 70,8915.09-15.0432039381119690,6
973Dealul ComoriiOcna Sib14,40220B1,4Prog racord.556,8400556,840015.09-15.042801559157795,8
TOTAL      4448,32660,7601716,61070,89  121335860667,9

*-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov