Licitatie masa lemnoasa pe picior 17 septembrie 2021

Anunţul privind organizarea licitaţiei  de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2021

 1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 17.09.2021 ora 10:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
 6. Data şi ora organizării preselecţiei: 14.09.2021 ora 14:00
 7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 14.09.2021 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie  mc

      din care:

      a)pe natura de produse

      -produse principale 0 mc

      -produse accidentale 3904.28 mc

      -produse secundare 0 mc

      -taieri de igiena 0 mc

      -taieri de conservare 0 mc

      -taiere in vegetatie din afara fondului forestier 0 mc

      b)pe specii si grupe de specii

      -rasinoase 3904.28 mc

      -fag 0 mc

      -quercinee 0 mc

      -diverse tari 0 mc

      -diverse moi 0 mc

      Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie:  0 mc

 1. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 08.09.2021
 4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii .

In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 24.09.2021

 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
 • Persoane de contact: ing. Ana Mihai,  tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
 2. Documente necesare:
PartidaProprietarSupr.U.P.u.a.-uriVol.abrFelul VolumMolidFaGoDTDMPerioadaPretVal.Garantie
Nr.Denumire  (ha)  mediutaieriimcmcmcmcmcmcexploatareprornireglobalaLicitatie
916Paraul BoilorSaliste10,001332A%0,33Acc I253,72253,720000Tot anul19048206,82410,3
951CristestiSaliste64,501327BC;328BC;329BC0,59Acc I2985,12985,10000Tot anul22065671532835,8
958**CindrelSaliste12,501319B;320B0,41Acc I665,49665,490000Tot anul13086513,74325,7
TOTAL      3904,33904,30000  79143639571,8
**-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov