Anunţul privind organizarea licitaţiei  de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2021

 1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127, osvaleafrumoasei@gmail.com
 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 30.07.2021 ora 10:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
 6. Data şi ora organizării preselecţiei: 27.07.2021 ora 14:00
 7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 27.07.2021 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie  mc

      din care:

      a)pe natura de produse

      -produse principale 880 mc

      -produse accidentale 5053.69 mc

      -produse secundare 386 mc

      -taieri de igiena 82 mc

      -taieri de conservare 704 mc

      -taiere in vegetatie din afara fondului forestier 176.63 mc

      b)pe specii si grupe de specii

      -rasinoase 5582.17 mc

      -fag 1208.48 mc

      -quercinee 400 mc

      -diverse tari 39.2 mc

      -diverse moi 52.5 mc

      Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie:  0 mc

 1. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 20.07.2021.
 4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii .

In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 06.08.2021

 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
 2. Persoane de contact: ing. Ana Mihai,  tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
PartidaProprietarSupr.U.P.u.a.-uriVol.abrFelul VolumMolidFaGoDTDMPerioadaPretVal.Garantie
Nr.Denumire  (ha)  mediutaieriimcmcmcmcmcmcexploatareprornireglobalaLicitatie
388ValeniSaliste12.40180A;82D;85B2.01Conservare353035102015.09-30.04160564802824.0
455ValeniSaliste13.80187D1.07Prog.22270202241015.09-30.04120272401362.0
473Pepiniera CacovaSaliste16.8014C;4D0.87Igiena82075007Tot anul1209840492.0
502TipuritaSaliste3.50120A0.47Prog.2207020200515.09-30.04100207001035.0
504Tiliscuta ConservareSaliste6.701141A1.58Conservare1830178005Tot anul140256201281.0
596Steflestiu MicSaliste20.001411A0.15Raritura3863860000Tot anul74285641428.2
601Valea CetatiiSaliste6.40125E0.96Conservare1680161025Tot anul10016800840.0
851OcnaOcna Sib5.50212B0.44Prog.2261018205182015.09-15.04180469802349.0
881Hula HicobOcna Sib3.2029C0.83Prog.1103001030015.09-15.0418819364968.2
882OcnitaOcna Sib1.00210B%0.85Prog.racord8200688615.09-15.0419015580779.0
902**Praja MareSaliste91.601383A;C;382BCD;384ABC0.63Acc I3131.013131.010000Tot anul240751442.437572.1
905*Drumul Sentii Refacere taluzSaliste3.00VAFFDC66-DJ106N0.14T VAFF176.63142.4821.4808.214.46Tot anul10017663883.2
908Sub SaSaliste16.001325C;326B;326C0.51Acc I229.37229.370000Tot anul23052755.12637.8
909**Saua SteflestiSaliste28.201322B;322D0.64Acc I974.16974.160000Tot anul25024354012177.0
913Valea FrumoaseiSaliste32.501379A;379B;380A;380B0.45Acc I719.15719.150000Tot anul190136638.56831.9
TOTAL      7282.325582.171208.4840039.252.5  146920773460.4

*-partida care necesita lucrari speciale de refacere a santurilor si a taluzurilor drumului

**-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov