Anunţul privind organizarea licitaţiei  

de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2020

 1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 13.11.2020 ora 10:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
 6. Data şi ora organizării preselecţiei: 10.11.2020 ora 14:00
 7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 10.11.2020 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie  mc

      din care:

      a)pe natura de produse

      -produse principale 0 mc

      -produse accidentale 3007 mc

      -produse secundare 487 mc

      -taieri de igiena 0 mc

      -taieri de conservare 42 mc

      b)pe specii si grupe de specii

      -rasinoase 3498 mc

      -fag 13 mc

      -quercinee 0 mc

      -diverse tari 21 mc

      -diverse moi 4 mc

      Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie:  0 mc

 1. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 04.11.2020.
 4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii .

In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 20.11.2020

 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
 2. Persoane de contact: ing. Ana Mihai,  tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
PartidaProprietarSupr.U.P.u.a.-uriVol.abrFelul VolumMolidFaDTDMPerioadaPretVal.Garantie
Nr.Denumire  (ha)  mediutaieriimcmcmcmcmcexploatareprornireglobalaLicitatie
547Calea GresuluiSaliste1.70169D1.11TC4229130015.09-30.041245208260.4
722TipuritaSaliste16.20123E0.07Raritura87620214Tot anul494263213.2
788IujbeaSaliste6.901420B;422B;423B;424B0.69Acc I279279000Tot anul100279001395.0
789CindrelSaliste6.001419B%0.7Acc I335335000Tot anul106355101775.5
839TuraSaliste16.001340B;340C;341B;342B;343F;343G0.36Acc I464464000Tot anul80371201856.0
843Paraul SibielSaliste3.60168B%0.41Raritura129129000Tot anul9011610580.5
845Praja MicaSaliste11.001389A;389G;390B0.62Acc I700700000Tot anul115805004025.0
846SerbotaSaliste2.501357B%;357C%0.47Acc I225225000Tot anul96216001080.0
849**Paraul CristestiSaliste7.001333A%;337B%0.68Acc I463463000Tot anul135625053125.3
850Piatra AlbaSaliste16.501351B;352A;353A;353D0.5Acc I541541000Tot anul96519362596.8
852Baltile RosiiSaliste13.20167A0.42Raritura271271000Tot anul90243901219.5