Anunţul privind organizarea licitaţiei  

de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2020

 

 1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 07.07.2020 ora 10:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
 6. Data şi ora organizării preselecţiei: 01.07.2020 ora 14:00
 7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 01.07.2020 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie  mc

      din care:

      a)pe natura de produse

      -produse principale 0 mc

      -produse accidentale 944 mc

      -produse secundare 87 mc

      -taieri de igiena 175 mc

      -taieri de conservare 0 mc

      b)pe specii si grupe de specii

      -rasinoase 1181 mc

      -quercinee 0 mc

      -diverse tari 21 mc

      -diverse moi 4 mc

      Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie:  0 mc

 

 1. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
 2. Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
 3. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 29.06.2020, sau poate fi descarcat de aici.
 4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii .

In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 14.07.2020

 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
 2. Persoane de contact: ing. Ana Mihai,  tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com.

Cererea de inscriere la licitatie poate fi descarcata de aici, iar pentru a putea vizualiza fisa tehnica si APV-ul partizilor faceti click pe numarul partizii.

Partida Proprietar Supr. U.P. u.a.-uri Vol.abr Felul  Volum Molid Go(l) DT DM Perioada Pret Val. Garantie
Nr. Denumire    (ha)     mediu taierii mc mc mc mc mc exploatare prornire globala Licitatie
722 Tipurita Saliste 16.20 1 23E 0.07 Raritura 87 62 0 21 4 Tot anul 49 4263 213.2
773 Paraul Muntelui Saliste 3.10 1 192A;193C 0.24 Acc II 64 64 0 0 0 Tot anul 94 6016 300.8
777* Granita-Larga Mica Saliste 12.00 1 400AB%;401AB% 1.05 Acc I 880 880 0 0 0 Tot anul 140 123200 6160.0
779 Saroaia Saliste 101.40 1 59E-81B 0.81 Igiena 175 175 0 0 0 Tot anul 100 17500 875.0
TOTAL             1206 1181 0 21 4     150979 7548.95
*-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov