Anunţ

privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de materiale lemnoase fasonate

Organizatorul licitaţiei: Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1, jud.Sibiu, tel. 0269553010, fax:0269553127, e-mail: osvaleafrumoasei@gmail.com.

Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 12.05.2020  ora 1000.

Locul desfăşurării licitaţiei: Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA cu sediul în localitatea Saliste, str.Baii, nr. 1.

Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat.

Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.715/2017  .

Data şi ora organizării preselecţiei: 07.05.2020  ora 1100 .

Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 07.05.2020  ora 1000.

Lista loturilor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare lot sunt afişate la sediul organizatorului şi pe site-ul www.produselepadurii.ro.

Volumul total de materiale lemnoase fasonate oferite la licitaţie 26.79 m3,

din care pe sortimente:

lemn pentru cherestea 26.79 (m3);

şi, respectiv, pe specii şi grupe de specii:

-gorun : 25.79 (m3);

  • stejar : 1,0 (m3);

Caietul de sarcini poate fi descarcat de aici.

Lista de inventariere pentru loturi poate fi descarcata de aici.

Cererea pentru inscrierea la licitatie poate fi descarcata de aici, iar celalalte declaratia pentru inscrierea la licitatie poate fi descarcata de aici.

Formularul de oferta poate fi descarcat de aici.