Licitație de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2020 si a materialelor lemnoase fasonate provenite din confiscari

 1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
 2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 22.01.2020 ora 10:00
 3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
 4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
 5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
 6. Data şi ora organizării preselecţiei: 16.01.2020 ora 14:00
 7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 16.01.2020 ora 12:00
 8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
 9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie mc

      din care:

  a)pe natura de produse

-produse principale 1506 mc

-produse accidentale 1194 mc

-produse secundare 508 mc

-taieri de igiena 114 mc

-taieri de conservare 0 mc

b)pe specii si grupe de specii

-rasinoase 3317 mc

-quercinee 0 mc

-diverse tari 1 mc

-diverse moi 4 mc

Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie:  11.91 mc

din care: 11.91 mc molid lemn rotund provenit din confiscari.

 1. Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
 2. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 10.01.2020 sau de aici.
 3. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii .

In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 29.01.2020

 1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
 2. Persoane de contact: ing. Ana Mihai,  tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
  Partida Proprietar Supr. U.P. u.a.-uri Vol.abr Felul  Volum Molid Go(l) DT DM Perioada Pret Val. Garantie
  Nr. Denumire    (ha)     mediu taierii mc mc mc mc mc exploatare prornire globala Licitatie
  599 Baltile Rosii SALISTE 13,6 1 68C 0.21 Raritura 508 503 0 1 4 Tot anul 76 38608 1930.4
  633 Hotar Crint SALISTE 23.10 1 72C 0.22 Igiena 114 114 0 0 0 Tot anul 68 7752 387.6
  728 Plantaj Cembra SALISTE 5.00 1 351A% 0.41 Acc I 257 257 0 0 0 Tot anul 104 26728 1336.4
  732* Paraul Urlies SALISTE 5.00 1 375A%;375F% 0.48 Acc I 136 136 0 0 0 Tot anul 109 14824 741.2
  742 Muchia Prajei SALISTE 5.00 1 385B% 1.28 Acc I 487 487 0 0 0 Tot anul 144 70128 3506.4
  743 Praja SALISTE 6.00 1 387A%;387E% 0.7 Acc I 314 314 0 0 0 Tot anul 134 42076 2103.8
  744 Sub Tarna SALISTE 4.00 1 382A% 0.64 SMM 838 838 0 0 0 15.09-30.04 170 142460 7123.0
  751 Gura Granitei SALISTE 5.00 1 391D% 0.6 SMM 668 668 0 0 0 15.09-30.04 168 112224 5611.2
  TOTAL             3322 3317 0 1 4     454800 22740
  *-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov                

Fișa lotului de  masa lemnoasă fasonată provenită din confiscări este redată în tabelul de mai jos. Caietul de sarcini și formularele pentru licitație  pot fi descărcate de aici.

Nr.
lot
Locatia Specia Sortiment
Volum brut
[mc]
Volum net
[mc]
Volum coaja
[mc]
Pret de pornire
volum net
[lei/mc]
Pret de pornire coaja
[lei/mc]
Treapta de licitare
[lei]
Garantie de contractare
5%
[lei]
1 2 7 3 4 5 6 8 9 10 11
1 Depozit Saliste Mo Lemn rotund pentru cherestea provenit din confiscari 11.91 11.20 0.71 250 5 1 148.88
  11.91 11.20 0.71       148.88