1. Anunţul privind organizarea licitaţiei  

  de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2020

   

  1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
  2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 16.12.2019 ora 13:00
  3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
  4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
  5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
  6. Data şi ora organizării preselecţiei: 10.12.2019 ora 14:00
  7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 10.12.2019 ora 12:00
  8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.produselepadurii.ro,
  9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie  mc

        din care:

        a)pe natura de produse

        -produse principale 445 mc

        -produse accidentale 1262 mc

        -produse secundare 508 mc

        -taieri de igiena 114 mc

        -taieri de conservare 0 mc

        b)pe specii si grupe de specii

        -rasinoase 1879 mc

        -quercinee 445 mc

        -diverse tari 1 mc

        -diverse moi 4 mc

        Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie:  0 mc

  din care:         

  1. Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..
  2. Volumul de materiale lemnoase provenit din produse accidentale neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.
  3. Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 04.12.2019.
  4. Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii .

  In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 23.12.2019

  1. Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.
  2. Persoane de contact: ing. Ana Mihai,  tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com
Partida Proprietar Supr. U.P. u.a.-uri Vol.abr Felul  Volum Molid Go(l) DT DM Perioada Pret Val. Garantie
Nr. Denumire    (ha)     mediu taierii mc mc mc mc mc exploatare prornire globala Licitatie
599 Baltile Rosii SALISTE 13,6 1 68C 0,21 Raritura 508 503 0 1 4 Tot anul 78 39624 1981,2
633 Hotar Crint SALISTE 23,10 1 72C 0,22 Igiena 114 114 0 0 0 Tot anul 72 8208 410,4
715 Creasta Granitei SALISTE 10,00 1 394A% 0,89 Acc I 869 869 0 0 0 Tot anul 120 104280 5214,0
728 Plantaj Cembra SALISTE 5,00 1 351A% 0,41 Acc I 257 257 0 0 0 Tot anul 104 26728 1336,4
732* Paraul Urlies SALISTE 5,00 1 375A%;375F% 0,48 Acc I 136 136 0 0 0 Tot anul 109 14824 741,2
738 Ocna Ocna Sib. 16,60 2 6B;15B 1,37 Prog.2 445 0 445 0 0 15.09-15.04 204 90780 4539,0
TOTAL             2329 1879 445 1 4     284444 14222,2
*-partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului de derogare de la Garda Forestiera Brasov