Anunţul privind organizarea licitaţiei de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2019

  1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127 ,osvaleafrumoasei@gmail.com
  2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: 12.02.2019 ora 10:00
  3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
  4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
  5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
  6. Data şi ora organizării preselecţiei: 06.02.2019 ora 14:00
  7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: 06.02.2019 ora 12:00
  8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro,
  9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie mc

      din care:

  a)pe natura de produse

-produse principale 298 mc

-produse secundare 386 mc

-taieri de igiena 145 mc

b)pe specii si grupe de specii

-rasinoase 827 mc

-fag 2 mc

Volumul total de lemn fasonat oferit la licitaţie:  0 mc

din care: 

Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare: …………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 01.02.2019 sau descărcat de aici.

Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei / negocierii .

In cazul in care nu se depun oferte de catre agentii economici admisi la licitatie, aceasta se va repeta in aceleasi conditii in data de 15.02.2019

Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei.

Persoane de contact: ing. Ana Mihai,  tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com

Cererea de inscriere la licitatie si celelalte anexe se descarca de aici!

Vă rugăm dați „Click” pe numărul partizii pt a vizualiza/descărca APV, fișa tehnică și schita parchetului!

Partida Proprietar Supr. U.P. u.a.-uri Vol.abr Felul Volum Molid Pin s Fag DT DM Pret Val. Garantie
Nr. Denumire  (ha) mediu taierii mc mc mc mc mc mc prornire globala Licitatie
596 Steflestiu Mic SALISTE 20 1 411A 0.15 Raritura 386 386 0 0 0 0 74 28564 1428.2
605 Crint SALISTE 0.70 1 78C% 1.52 Rasa 298 296 0 2 0 0 230 68540 3427.0
606 Podul de lemn SALISTE 42.20 1 74A;75;78A;78E 1.34 Igiena 145 145 0 0 0 0 186 26970 1348.5
TOTAL 829 827 0 2 0 0 124074 6203.7