Licitaţie intermediară de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2018

  1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;  0269553127, osvaleafrumoasei@gmail.com
  2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei: joi, 29.11.2018 ora 10:00
  3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
  4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
  5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
  6. Data şi ora organizării preselecţiei: miercuri, 29.11.2018 ora 14:00
  7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: miercuri, 29.11.2018 ora 12:00
  8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro,
  9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţi: 3175 mc

      din care: 

a)pe natura de produse
-produse accidentale 2390 mc
-lucrari de conservare 785 mc
b)pe specii si grupe de specii
-rasinoase 3175 mc

 

Volumul de materiale lemnoase neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.

Pentru masa lemnoasă rămasă neadjudecată se va organiza o nouă ședință de licitație,  in aceleasi conditii, in data de 06.12.2018, ora 10.00

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 16.11.2018.

 

 

Persoana de contact: ing. Ana Mihai,  tel/fax: 0269/553010, e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com

 

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul ocol!

Cererea de inscriere la licitatie si celelalte anexe se descarca de aici!

Vă rugăm dați „Click” pe numărul partizii pt a vizualiza/descărca APV, fișa tehnică și schita parchetului!

 

Partida Proprietar Supr. U.P. u.a.-uri Vol.abr Felul Volum Molid Pin s Fag DT DM Pret Val. Garantie
Nr. Denumire  (ha) mediu taierii mc mc mc mc mc mc prornire globala Licitatie
514 Tarna SALISTE 10 1 382B%;382C%;382D%;383C% 0.99 Dob I 1189 1189 0 0 0 0 180 214020 10701.0
515 Cindrel SALISTE 5.90 1 420B%;422B%;423B%;424B% 0.67 Dob I 328 328 0 0 0 0 170 55760 2788.0
516** Urlies SALISTE 2.00 1 375E 0.34 Dob I 182 182 0 0 0 0 160 53760 2688.0
587** Urlies 2 SALISTE 1.70 1 374A 0.52 Dob I 154 154 0 0 0 0
561 Praja Mica SALISTE 5.00 1 390A;390B 0.84 Dob I 537 537 0 0 0 0 160 85920 4296.0
584 Izvorul Frumoasei SALISTE 19.00 1 321A;321C 0.64 Conservare 785 785 0 0 0 0 130 102050 5102.5
TOTAL 3175 3175 0 0 0 0 511510 25575.5
**-Grupaj de partizi, datorat situarii pe acelasi bazinet cu aceleași căi de scos-apropiat