Licitaţie intermediară de vânzare a materialelor lemnoase pe picior din producţia anului 2018

  1. Organizatorul licitaţiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Băii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;  0269553127, osvaleafrumoasei@gmail.com
  2. Data şi ora desfăşurării licitaţiei:marți, 16.10.2018 ora 10:00
  3. Locul desfăşurării licitaţiei: loc. Saliste, str.Băii nr.1 jud. Sibiu
  4. Tipul licitaţiei: licitaţie publică cu prezentarea ofertelor scrise în plic închis şi sigilat
  5. Licitaţia este organizată şi se va desfăşura conform prevederilor Regulamentului de valorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 715/2017
  6. Data şi ora organizării preselecţiei: miercuri, 10.10.2018 ora 14:00
  7. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie: miercuri, 10.10.2018 ora 12:00
  8. Lista partizilor/grupajelor care se licitează, preţul de pornire a licitaţiei pentru fiecare partida/grupaj sunt afişate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro şi pe site-ul www.ocoalederegim.ro,
  9. Volumul total de masă lemnoasă pe picior oferit la licitaţie 3792 mc

      din care:

  a) pe natura de produse

-produse principale-1142 mc

-produse accidentale-2118 mc

-produse secundare-532 mc

b) pe specii si grupe de specii

-rasinoase 3792 mc

-fag 0 mc

-diverse tari 0 mc

-diverse moi 0 mc

Volumul de materiale lemnoase neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.

Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 04.10.2018.

Persoana de contact: ing. Ana Mihai,  tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com

 

Caietul de sarcini se poate achiziționa de la sediul ocol!

Cererea de inscriere la licitatie si celelalte anexe se descarca de aici!

Vă rugăm dați „Click” pe numărul partizii pt a vizualiza/descărca APV, fișa tehnică și schita parchetului!

 

Partida Proprietar Supr. U.P. u.a.-uri Vol.abr Felul Volum Molid Pin s Fag DT DM Pret Val. Garantie
Nr. Denumire  (ha) mediu taierii mc mc mc mc mc mc prornire globala Licitatie
297* Dosul Prajei SALISTE 10,0 1 383A% 0.76 SMM 1142 1142 0 0 0 0 177 313467 15673.4
544*# Suprapusa P297 SALISTE 3,0 1 383A% 1.06 Dob I 488 488 0 0 0 0
542* Paraul Rece SALISTE 2.00 1 384A% 0.55 Dob I 141 141 0 0 0 0
508* Muchia Urlies SALISTE 3.00 1 376A% 0.51 Dob I 116 116 0 0 0 0 172 25456 1272.8
509* Muchia Praja SALISTE 2.00 1 381A% 0.25 Dob II 32 32 0 0 0 0
541 Ghibu SALISTE 7.00 1 353A;353B;353D;353E 0.63 Dob I 333 333 0 0 0 0 170 56610 2830.5
559 Paraul Boilor SALISTE 10.00 1 327B;327C;328B;328C;329B 0.74 Acc I 585 585 0 0 0 0 160 93600 4680.0
560 Cristesti SALISTE 3.50 1 333A% 0.74 Dob I 423 423 0 0 0 0 160 67680 3384.0
573 Militari SALISTE 10.00 1 403A 0.18 Raritura 532 532 0 0 0 0 78 41496 2074.8
TOTAL 3792 3792 0 0 0 0 598309 29915.45
#-Partida care se va autoriza dupa obtinerea avizului Garzii Forestiere, in vederea modificarii prevederilor amenajamentului silvic
*-Grupaje de partizi, datorate accidentalelor suprapuse, si/sau datorita situarii pe acelasi bazinet cu aceleasi cai de scos-apropiat