Licitaţie pentru vânzare de masă lemnoasă pe picior în data de 19 iulie 2018

   

 1. Organizatorul licitatiei: RPL Ocolul Silvic Valea Frumoasei RA, loc. Saliste, str. Baii nr. 1 jud. Sibiu, tel/fax: 0269/553010;0269553127, osvaleafrumoasei@gmail.com
 2. Data și ora desfașurarii licitatiei: 19.07.2018 ora 10:00
 3. Locul desfașurarii licitatiei: loc. Saliste, str.Baii nr.l, jud. Sibiu
 4. Tipul licitatiei: licitatie publica cu prezentarea ofertelor scrise in plic inchis și sigilat
 5. Licitatia este organizata și se va desfașura conform prevederilor Regulamentului de valorificare amasei lemnoase din fondul forestier proprietate publica, aprobat prin Hotararea Guvernului nr.715/2017
 6. Data și ora organizarii preselectiei: 13.07.2018 ora 13:00
 7. Data și ora-limita pana la care poate fi depusa documentatia pentru preselectie și inscrierea lalicitatie: 13.07.2018 ora 11:00
 8. Lista partizilor/grupajelor care se liciteaza, pretul de pornire a licitatiei pentru fiecarepartida/grupaj sunt aflate la sediul organizatorului pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro și pe site-ul www.ocoalederegim.ro,
 9. Volumul total de masa lemnoasa pe picior oferit la licitatie 2063 mcdin care:
  a) pe natura de produse -produse accidentale 2063 mc
  b) pe specii si grupe de specii
  – rasinoase 2063 mc
  – fag 0 mc-diverse tari mc
  – diverse moi 0 mc

10. Volumul total de lemn fasonat oferit la licitatie: 0 mc din care:

11.Alte informatii privind masa lemnoasa/lemnul fasonat care se ofera spre vanzare: –

12. Volumul de materiale lemnoase neadjudecat se supune procedurii de vanzare prin negociere, in aceea§i zi, in conditiile prevazute de regulamentul mentionat mai sus și de alte reglementari in vigoare.

13. Caietul de sarcini poate fi achizitionat de la sediul organizatorului licitatiei incepand cu data de: 05.07.2018.

14. Alte informatii privind organizarea și desfașurarea licitatiei / negocierii

15. Pentru informatii și date suplimentare vaputeti adresa organizatorului licitatiei.
16. Persoane de contact: ing. Ana Mihai, tel/fax: 0269/553010 e-mail osvaleafrumoasei@gmail.com

Caietul de sarcini se descarcă de aici!

Cererea de inscriere la licitatie si celelalte anexe se descarca de aici!

Vă rugăm dați „Click” pe numărul partizii pt a vizualiza/descărca APV, fișa tehnică și schita parchetului!

 

Partida Proprietar Supr. U.P. u.a.-uri Vol.abr Felul Volum Molid Pin s Fag DT DM Pret Val. Garantie
Nr. Denumire  (ha) mediu taierii mc mc mc mc mc mc prornire globala Licitatie
117 Biserica Cacova SALISTE 13.3 1 13D 0.07 ACC II 102 84 18 0 0 0 63 6426 321.3
486 Fundul Prajei SALISTE 13.00 1 385A;385B;387A;387E;387F 0.94 Dob I 761 761 0 0 0 0 220 167420 8371.0
487 Canton SALISTE 3.90 1 351A;356D 0.53 Dob I 140 140 0 0 0 0 210 29400 1470.0
492 Saroaia SALISTE 85.00 1 42A;59E;60B;61D;62A;63;65A;69A;70A 0.87 Dob I 551 551 0 0 0 0 190 104690 5234.5
494** Hotar SALISTE 10.00 1 357B;357C;366A 0.7 Dob I 509 509 0 0 0 0 220 111980 5599.0
TOTAL 2063 2045 18 0 0 0 419916 20995.8
**-Partida se va autoriza dupa obtinerea avizului Garzii Forestiere, in vederea modificarii prevederilor amenajamentului silvic