A N U N Ţ

privind organizarea licitaţiei pentru vânzarea de masă lemnoasă fasonată

 

1.Organizatorul licitaţiei (denumire, adresă, număr de telefon, număr de fax, e-mail): REGIA PUBLICĂ LOCALĂ OCOLUL SILVIC VALEA FRUMOASEI R.A.  cu sediu in Saliste, str. Baii, nr. 1 jud. Sibiu, telefon 0269553010/0269553127, site: www.osvaleafrumoasei.ro email osvaleafrumoasei@gmail.com.

2.Data desfăşurării şi ora începerii licitaţiei: 26.06.2018 ora 11.00

3.Locul desfăşurării licitaţiei (adresa completă): Sediu ocol-sala de ședințe (Saliste, str. Baii, nr. 1, jud. Sibiu)

4.Tipul licitaţiei: licitaţie in plic inchis

5.Temeiul legal al organizării şi desfăşurării licitaţiei: HG 715/2017

6.Data desfăşurării şi ora începerii preselecţiei: 21.06.2018 ora 14.00

7.Data şi ora-limită până la care pot face depunerea documentaţiei pentru preselecţie şi înscrierea la licitaţie 21.06.2018 ora 12.00.

8.Lista partizilor/grupajelor de partizi/loturilor/pieselor care se licitează,  pentru fiecare partidă/grupaj de partizi/lot de lemn fasonat/piesă de lemn fasonat sunt afişate la sediul organizatorului, pe site-ul www.produselepadurii.ro şi pe site-ul www.osvaleafrumoasei.ro.

9.Volumul total de masă lemnoasă oferit la licitaţie 175.15 m3, din care:-

10.Volumul total brut de lemn fasonat oferit la licitaţie 175.15 m3, din care pe sortimente şi pe specii (Se dau detalii privind lemnul fasonat supus vânzării, pe specii, pe sortimente şi cantităţile aferente):

Lemn rotund pentru cherestea fag 175.15 mc

11.Alte informaţii privind masa lemnoasă/lemnul fasonat care se oferă spre vânzare:

………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………

12.Volumul de masă lemnoasă şi/sau de lemn fasonat rămas neadjudecat se supune procedurii de vânzare prin negociere, în aceeaşi zi, în condiţiile prevăzute de regulamentul menţionat mai sus şi de alte reglementări în vigoare.

13.Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul organizatorului licitaţiei începând cu data de: 18.06.2018 sau  descarca aici.

14.Alte informaţii privind organizarea şi desfăşurarea licitaţiei/negocierii: ………………………………………….

15.Pentru informaţii şi date suplimentare vă puteţi adresa organizatorului licitaţiei (persoane de contact, numere de telefon şi fax, e-mail): Vlad Ioan – 0741237741.

Nr.
lot
Locatia Specia Sortiment Volum brut
[mc]
Volum net
[mc]
Volum coaja
[mc]
Pret de pornire
volum net
[lei/mc]
Pret de pornire coaja
[lei/mc]
Treapta de licitare
[lei]
Garantie de contractare
5%
[lei]
1 2 7 3 4 5 6 8 9 10 11
1 Depozit Saliste Fa Lemn rotund pentru cherestea
cu diam. la capatul subtire > 40 cm
104.64 98.88 5.76 380 5 5 1988.16
2 Depozit Saliste Fa Lemn rotund pentru cherestea
cu diam. la capatul subtire > 24 cm
70.51 66.41 3.91 350 5 5 1233.93
175.15 165.29 9.67 3222.09

Lista loturilor poate fi vizualizata printr-un click pe numarul lotului.

Documentele necesare pt inscrierea la licitatie pot fi descarcate de aici.

Formularul de oferta poate fi descarcat de aici.